Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Πρόταση διαλόγου για την οργανωτική ανασύνταξη του ΠΑΣΟΚ

Κίνηση στελεχών ΠΑΣΟΚ στον Ελληνισμό της Διασποράς για την οργανωτική και πολιτική ανασύνταξη του ΠΑΣΟΚ

Αποκέντρωση- ,,εξουσιών,, στην Περιφέρεια Καθιέρωση τακτικών ,,μικρών,, και ,,θεματικών,, συνεδρίων
Ολιγομελή κεντρικά όργανα
Η γνώμη και οι προτάσεις της βάσης να τίθενται δεσμευτικά σε αξιολόγηση από τα αρμόδια όργανα
Δημιουργία θεσμικών οργάνων στήριξης και ελέγχου των πολιτικών διαδικασιών
Αποτελεσματική λειτουργία του κομματικού μηχανισμού
Ισότητα μεταξύ των μελών
Ο ρόλος των μελών και φίλων
Οργανώσεις Ελληνισμού στην Διασπορά / αναγκαιότητα δημιουργίας ενός πολιτικού και οργανωτικού ,,στρατηγείου,
Οικονομικά
Ουσιαστικό συνέδριο που θα λαμβάνει αποφάσεις για την πολιτική, τις θέσεις και την παράταξη με διαχρονική ισχύ.

Ενόψει της ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ, θα καταθέσουμε προτάσεις που θα αφορούν την δημοκρατική λειτουργία της παράταξής μας και θα διεκδικήσουμε να τεθούν στην κρίση των μελών του ΠΑΣΟΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανασυγκρότηση-αναγέννηση-αναδιάρθρωση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι καινούργιο ζήτημα.

Η πολιτική αδράνεια, η εσωστρέφεια, η έλλειψη κομματικών θεσμών που εξασφαλίζουν την παρέμβαση της οργάνωσης στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στις πολιτικές διεργασίες, ο παραμερισμός της ιδεολογίας στις κομματικές και πολιτικές επιλογές, είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση και πτώχευση του ΠΑΣΟΚ.

Έτσι, το οργανωτικό σχήμα ενός κόμματος βοηθάει ή δυσκολεύει τη λειτουργία αλλά δεν καθορίζει το αποτέλεσμα, καθώς αυτό κρίνεται πολύ περισσότερο από το πολιτικό πλαίσιο θέσεων και προτάσεων, και ιδιαίτερα από το πώς αυτές μετουσιώνονται σε πράξη.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 90 το κόμμα μετατράπηκε σε κόμμα στελεχών και παραγόντων και ο ρόλος της βάσης της οργάνωσης περιορίστηκε αισθητά.

Το 2004, πάρθηκαν μεν σημαντικές αποφάσεις για να ανατραπεί η κατάσταση αυτή (καθιέρωση ανοιχτών διαδικασιών και της ιδιότητας του φίλου, εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών, δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων ΕΚΑΠ, συνήγορος του Πολίτη, Επιμόρφωση κλπ.), όμως οι αποφάσεις αυτές δεν προωθήθηκαν ουσιαστικά από τα κεντρικά όργανα και έτσι δεν υλοποιήθηκαν σε βαθμό τέτοιο που να φέρουν τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα.

Έτσι, φτάσαμε στην περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης με ένα ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν μπορούσε να σταθεί και να λειτουργήσει ούτε καν σε ζητήματα που συμφωνούσε (π.χ. πάταξη φοροδιαφυγής, αποτελεσματικό κράτος, ανατροπή συντεχνιακών λογικών και πρακτικών κλπ) . Σε συνδυασμό με την δύσκολη και σε αρκετές περιπτώσεις άδικη οικονομική πολιτική, αλλά προπάντων, με τις αστοχίες πολλών Υπουργών μας, η οργάνωση δέχτηκε το τελικό της χτύπημα.
Σήμερα δεν υπάρχει οργάνωση ΠΑΣΟΚ. Στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν κατάλογοι ψηφοφόρων που συμμετείχαν στις εκλογές ανάδειξης νέου προέδρου.

Η κρίση αυτή αποτελεί, όμως, και μια ευκαιρία αρκεί η νέα ηγεσία να λειτουργήσει με μοναδικό στόχο την ανασύνταξη της παράταξης και όχι τον έλεγχό της.

Εμείς, έχοντας την αγωνία για το μέλλον της παράταξης καταθέτουμε δημόσια τις δικές μας σκέψεις και προτάσεις έχοντας πάρει την απόφαση ότι θα «δυσκολέψουμε» όλους όσους επιδιώξουν συμφωνίες ηγετικών στελεχών στο όνομα των χιλιάδων μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι συμφωνίες, χρόνια τώρα, είναι συμβιβασμοί και εξυπηρετούν μόνο προσωπικές στρατηγικές αυτών που συμμετέχουν στις συμφωνίες.

Οι βασικές αλλαγές που θέτουμε σε διάλογο


Αποκέντρωση των λειτουργιών και της πολιτικής
Πρέπει να έχουμε μια πραγματικά αποκεντρωμένη λειτουργία ως κόμμα. Η παράταξή μας πρέπει να έχει αντίστοιχη οργανωτική λειτουργία που έχει το κράτος. Και τα περιφερειακά όργανα πρέπει να έχουν την απόλυτη δικαιοδοσία σε θέματα που αφορούν την περιφέρεια τους.

Η καθιέρωση τακτικών περιφερειακών συνεδρίων θα αποτελεί το κεντρικό όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, που θα αποφασίζει για θέματα πολιτικά αλλά και οργανωτικά.

Η σύνθεση του συνεδρίου πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους των ΤΟ και εκλεγμένα μέλη από τη βάση. Να διατηρηθεί, δηλαδή, η απευθείας συμμετοχή του εκπροσώπου της ΤΟ στα όργανα.

Καθιέρωση ,,μικρών ή θεματικών,, συνεδρίων
Για να είναι αποτελεσματική η λειτουργία των κεντρικών οργάνων πρέπει να καθιερωθούν τα λεγόμενα ,,μικρά ή θεματικά,, συνέδρια, τα οποία με πολύ μικρότερο αριθμό συνέδρων από αυτό των τακτικών συνεδρίων, θα αποφασίζουν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα για τις επί μέρους πολιτικές. Αυτά τα ,,μικρά ή θεματικά,, συνέδρια μπορούν να αποτελούνται από αντιπροσώπους που θα εκλέγονται από τα περιφερειακά συνέδρια και από ,,μόνιμους,, συνέδρους που θα μπορούν να εκλέγονται από το τακτικό συνέδριο. Στα περιφερειακά συνέδρια θα συμμετέχουν αυτοδίκαια οι βουλευτές της κάθε περιφέρειας, αλλά όχι και στα θεματικά συνέδρια, όπου είτε θα εκλέγονται είτε θα συμμετέχουν με ποσόστωση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ολιγομελές Κεντρικό Όργανο
Κατά αυτό τον τρόπο, τα μέχρι σήμερα κεντρικά όργανα με 400 μέλη, που μόνο την αναποτελεσματική λειτουργία ενίσχυαν, μπορούν να αποτελέσουν παρελθόν αφού οι αποφάσεις θα παίρνονται στην περιφέρεια και στα μικρά ή θεματικά συνέδρια.

Πάνω σε αυτή τη λογική μπορεί να καθιερωθεί η εκλογή από το Συνέδριο
ενός κεντρικού οργάνου (Προεδρείο), το οποίο θα είναι ολιγομελές (25 – 30 μέλη) και το οποίο θα έχει την πολιτική ευθύνη της παράταξης.
Την πολιτική καθημερινότητα θα χειρίζεται το Εκτελεστικό Όργανο του κόμματος, το οποίο θα απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας (θα εκλέγεται από το Συνέδριο), άλλοι θεσμικοί εκπρόσωποι (διευθυντής κόμματος κ.λ.π.) καθώς και 3-4 μέλη που θα εκλέγονται από το κεντρικό όργανο (Ε.Σ. ή ΚΕ) .

Η γνώμη και οι προτάσεις της βάσης

Καμία οργανωτικού τύπου δομή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική όσον αφορά τη συμμετοχή του μέλους ή του φίλους εάν δεν εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις των μελών και των οργάνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ή τουλάχιστον να τίθενται προς συζήτηση και κρίση. Δε νοείται ένα κόμμα να θέλει να είναι δημοκρατικό, συμμετοχικό και δημοκρατικό και η τύχη των προτάσεων να εξαρτάται από τη διάθεση των Προεδρείων των οργάνων, χωρίς δηλαδή να υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι η πρόταση θα τεθεί προς κρίση του αρμόδιου σώματος.

Κάτω από τις παρούσες συνθήκες, δυστυχώς, και το ΠΑΣΟΚ συνήθως συγκαλεί τα όργανά του για να αποφανθούν για μια μόνο συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό είναι Δημοκρατικό μεν σε σχέση με την πρόταση αυτή, αλλά προωθείται χωρίς διαδικασίες τέτοιες που να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα κατάθεσης συμπληρωματικής ή άλλης πρότασης. Σήμερα καμία οργάνωση, κανένα μέλος του ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί ότι μια πρόταση – απόφαση στη συνέλευση που συμμετέχει θα έχει την οποιαδήποτε αξιολόγηση από κάποιο αρμόδιο όργανο. Οι όποιες εξαιρέσεις δεν είχαν να κάνουν με τη θεσμική λειτουργία του κόμματος αλλά με τη διάθεση του υπευθύνου στελέχους. Θέλουμε οι σκέψεις, οι προτάσεις, οι αγωνίες των μελών και φίλων να αποτελούν προτάσεις που θα κρίνονται από τα όργανα, και όχι να είναι μόνο διάλογος στη βάση χωρίς αντίκρισμα.

Δημιουργία θεσμικών οργάνων στήριξης και ελέγχου των πολιτικών διαδικασιών
Είναι επίσης κοινή διαπίστωση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάσχει από την παραγωγή πολιτικών ιδεών που πολλές φορές είναι καινοτόμες, αλλά από την υλοποίησή τους. Όπως, είναι επίσης, κοινό μυστικό ότι στο ΠΑΣΟΚ κανένας υπεύθυνος δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει απολογισμό του έργου που έχει προωθήσει. Έτσι δημιουργείται η αίσθηση ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για το δικό του ,,μαγαζί,, και φυσικά, η ενημέρωση που φθάνει στα ανώτερα θεσμικά όργανα είναι τουλάχιστον, υποκειμενική αν όχι διαστρεβλωμένη.
Για το λόγο αυτό, η θεσμοθέτηση ενός οργάνου στήριξης και παρακολούθησης του έργου των οργανώσεων και των οργάνων, με στόχο την αξιολόγηση, προώθηση και ενίσχυση της πολιτικής ανοιχτού και αποτελεσματικού κόμματος είναι επιβεβλημένη, εάν θέλουμε να δούμε επιτέλους χειροπιαστά απoτελέσματα σε όσα συζητάμε και ομόφωνα αποφασίζουμε.

Αποτελεσματική λειτουργία του κομματικού μηχανισμού – γραφεία οργανώσεων
Δεν είναι λίγες οι φορές όπου μεγάλα πολιτικά εγχειρήματα ακυρώθηκαν ή μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό γιατί υπήρχε αδυναμία επιτυχημένου χειρισμού τους, κυρίως λόγω πλημμελούς επαγγελματικής λειτουργίας του κομματικού μηχανισμού (βλέπε καταστάσεις μελών από μηχανογράφηση στη διαδικασία εκλογής προέδρου, μετακίνηση ψηφοφόρων στις εθνικές εκλογές, απαντήσεις θεσμικών οργάνων σε ερωτήματα οργανώσεων κλπ).
Η εμπειρία από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και την μετακίνηση των ψηφοφόρων, την προετοιμασία της εκλογής Προέδρου αλλά και άλλες διαδικασίες, ήταν ότι μόνο για τον τομέα των οικονομικών μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι πρόκειται για έναν σοβαρό, λειτουργικό και αποτελεσματικό τομέα του κόμματος που δεν είχε τίποτε να ζηλέψει από τη λειτουργία των σύγχρονων ευρωπαϊκών κομμάτων.

Γραφεία κόμματος
Ένα ζήτημα που μπορεί για εμάς, που είμαστε χρόνια μέλη, να είναι συνηθισμένο, αλλά δεν αρμόζει σε ένα σύγχρονο κόμμα, είναι η κατάσταση των γραφείων της οργάνωσης στην περιφέρεια. Η αισθητική και η εικόνα προς την κοινωνία είναι σημαντικός παράγοντας για να πείσουμε για την αλλαγή της λειτουργίας μας και πρακτικής μας. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός και να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν για να προωθηθούν κατάλληλες αλλαγές.

Ισότητα μεταξύ των μελών
Τέλος, ένα ακόμα, όχι λιγότερο σημαντικό στοιχείο που αφορά τη δημοκρατική μας λειτουργία είναι η πραγματική ισότητα μεταξύ των μελών των οργάνων. Έχει καθιερωθεί στο ΠΑΣΟΚ ότι μια συγκεκριμένη κατηγορία μελών (πρ. Υπουργοί, μέλη ΠΣ, κ.α.) έχει περισσότερα δικαιώματα σε σχέση με τα άλλα μέλη (βλέπε τραγική εικόνα στις συνεδριάσεις των οργάνων, όπου ο χρόνος κατανομής για τις τοποθετήσεις είναι 1 προς 6). Πρέπει να είναι αυτονόητο ότι στα όργανα και στις συνεδριάσεις τους, εκτός από τις δια του καταστατικού θεσμοθετημένες εξαιρέσεις, μόνο οι κεντρικοί εισηγητές έχουν δικαίωμα περισσότερου χρόνου τοποθέτησης σε σχέση με τα άλλα μέλη που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο όργανο.

Ο ρόλος  των μελών και φίλων

Θέλουμε ένα κόμμα - μια παράταξη που θα είναι ανοιχτή στις διαδικασίες αλλά με κανόνες, που θα τηρούνται από όλους. Ανοιχτό κόμμα δεν πρέπει να σημαίνει ότι δεν θα τηρούνται οι βασικοί κανόνες που θα εξασφαλίζουν την λειτουργία της οργάνωσης. Σήμερα κανείς πλέον δεν βλέπει διαφορά μεταξύ μέλους και φίλου, πέρα από το ότι ο φίλος δεν έχει δικαίωμα εκλογής σε όργανο.
Πρέπει κατά συνέπεια, να αποσαφηνιστεί επακριβώς ο ρόλος του φίλου π.χ. εκλογή προέδρου, εκλογή υποψηφίων βουλευτών στην περιφέρεια κλπ,, αλλά να επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του φίλου δεν πρέπει να αποτελεί μηχανισμό των πρωτοκλασάτων στελεχών. Πρέπει να είναι καταγραμμένοι και σε κλειστό μητρώο το οποίο θα κλείνει οριστικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι εγγραφές της τελευταίας στιγμής δεν έχουν να κάνουν με τη δημοκρατική διαδικασία, απλά την υποβαθμίζουν.

Οργανώσεις Ελληνισμού στην Διασπορά

Οι οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ στον Ελληνισμό της Διασποράς πρέπει να μην αντιμετωπίζονται ως ο φτωχός συγγενής, με αστερίσκο στο καταστατικό και στους κανονισμούς λειτουργίας. Οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, αλλά πρέπει να είναι και εμφανές ότι αναφερόμαστε σε κομμάτι της ίδιας οργάνωσης.

Ιδιαίτερα για το χώρο του Απόδημου, αυτό που απουσιάζει είναι η προώθηση πολιτικής εκ μέρους του κεντρικού ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ενώ οι οργανώσεις δίνουν προωθημένες απαντήσεις στο ερώτημα τι σημαίνει να είσαι Έλληνας στο εξωτερικό, τι σημαίνει η ιδιότητα του μέλους ή του φίλου και ποιος ο ρόλος των οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ στον Ελληνισμό της Διασποράς, αυτές προφανώς, δεν βρίσκουν ανταπόκριση στο κεντρικό ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και ως κόμμα εξουσίας δεν είχε προχωρήσει στην εξειδίκευση της πολιτικής του για το χώρο.

Η οποιαδήποτε οργανωτική διάταξη έχει, λοιπόν, πολύ λιγότερη σημασία, εάν δεν εξασφαλιστεί η πραγματική πολιτική σύνδεση κέντρου με τις οργανώσεις του Απόδημου. Εάν και τώρα, δεν δοθεί απάντηση στο θέμα αυτό, τότε είναι σίγουρο ότι οι οργανώσεις πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους και το ρόλο τους, καθώς στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει μια έμμεση μεν, αλλά σαφής άρνηση από τα κεντρικά να εντάξει τον απόδημο ελληνισμό σε μια συνολική εθνική και πολιτική στρατηγική.

Οικονομικά / Επιτροπή τήρησης καταστατικού
Είναι υποκρισία πολλά πρωτοκλασάτα στελέχη να δηλώνουν έκπληκτοι για την οικονομική κατάσταση της παράταξης. Και σ αυτήν την περίπτωση τα περισσότερα είναι μέρος του ,,προβλήματος.,. Η απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες είναι η μόνη διέξοδος Στο σημείο αυτό πρέπει να αναιρεθεί η στρεβλή- κατά την άποψή μας- άποψη ότι η αυθαίρετη λειτουργία και πράξεων των στελεχών μας, μπορεί να θεωρηθεί ,,ελευθερία,, και έκφραση άλλης άποψης. Η ΕΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει προπάντων την δημόσια εικόνα της παράταξης με αυξημένες αρμοδιότητες μέσα από το συνέδριο. Η κατάσταση να απολογούμαστε χιλιάδες μέλη και φίλοι για πράξεις και συμπεριφορές στελεχών μας (όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο) πρέπει να αποτελεί οριστικό παρελθόν.

Συνέδριο
Το συνέδριο πρέπει να είναι στην πράξη το κορυφαίο όργανο της παράταξης, όπως είναι και σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Αυτό προϋποθέτει όμως:
Εκλογή συνέδρων με διαφανή διαδικασία, περιορισμό στο ελάχιστο των αριστίδην μελών, πολύ μικρότερο αριθμό συνέδρων που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα και παρεμβάσεων αλλά και αποφάσεων, που θα δίνει το δικαίωμα ουσιαστικής συμμετοχής στο διάλογο σε όλα τα μέλη και όχι μόνο στα ,,κορυφαία,,. Δημοκρατικό, όσον αφορά τη δυνατότητα να κριθεί κάθε πρόταση, απόφαση (έστω που θα εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ υποστήριξης π.χ. 5% των συνέδρων). Αυτό απαιτεί πολύ μικρότερο αριθμό συνέδρων. Τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ αποτελούν πλέον χώρο συνεύρεσης μελών και φίλων από την Ελλάδα και σε καμία περίπτωση διαδικασία διαλόγου και αποφάσεων. Ας καθιερώσουμε πανηγυρικά συνέδρια, αν είναι τόσο κρίσιμο να έχουμε τόσους πολλούς συνέδρους.
Πάνω από όλα το συνέδριο θα πρέπει να αποφασίζει οριστικά για την πολιτική της παράταξης τις θέσεις και το κυβερνητικό πρόγραμμα. Θέσεις και πολιτικές που, στη συνέχεια, θα έχουν την πολιτική υποχρέωση να προωθήσουν τα στελέχη που θα συμμετέχουν στα όργανα της παράταξης. Θέσεις που θα εξειδικεύονται και δεν θα αποτελούν θέμα αντιπαράθεσης στελεχών, όπως συνήθως γίνεται, φυσικά, για καθαρά προσωπικούς και όχι πολιτικούς λόγους.
 παρέμβασης για το μέλλον της παράταξης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ